Indywidualne wykonywanie wkładek ortopedycznych

 

Indywidualne wykonywanie wkładek ortopedycznych kształtowanych stopą pacjenta – metoda termoplastyczna

Metoda termoplastyczna jest jedną z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod indywidualnego wykonywania wkładek ortopedycznych.

Wykonanie wkładek termoplastycznch każdorazowo poprzedzone jest szczegółowym badaniem stóp specjalistycznymi urządzeniami jak podoskop, plantograf lub badanie komputerowe. Skuteczność wkładek ortopedycznych osiąga się w wyniku badania i dokładnego przeniesienia kształtów i deformacji stóp pacjenta uwzględniając je w poszczególnych elementach składowych wkładek.

 

W dalszym procesie wykonywania wkładek ortopedycznych uczestniczy sam pacjent, który własnymi stopami nadaje im odpowiedni kształt.

 

Przy metodzie tej wykluczone są wszelkie niedoskonałości, których trudno uniknąć przy tradycyjnych procesach wytwarzania. Do produkcji tego typu wkładek, zastosowano nowej generacji plastyczne materiały termoplastyczne i ekologiczne.

 

Indywidualne wykonywanie wkładek ortopedycznych metodą termoplastyczną zalecane jest przez lekarzy specjalistów pacjentom z dolegliwościami stopy cukrzycowej oraz przy pozostałych znacznych deformacjach stóp.

 

 

Wkładki wykonywane są w następujących zakładach ortopedycznych:

 

ul. Rokosowska 1   tel./fax 22 822 53 70   - pn. – pt.      w godz. 10 – 18
ul. Koszykowa 78 (wejście obok Apteki)  tel./fax  22 628 29 44   - pn. – pt.      w godz. 10 – 18


Indywidualne wykonywanie różnego rodzaju wkładek ortopedycznych

Firma ORMEX specjalizuje się głównie w wykonawstwie wszelkiego rodzaju wkładek ortopedycznych z różnych materiałów, uwzględniając występujące deformacje stóp i zalecenia lekarzy specjalistów.

 

Wkładki ortopedyczne wykonywane są indywidualnie w zależności od zleceń zamawiających otrzymywanych z placówek służby zdrowia, specjalistycznych sklepów zaopatrzenia medycznego, itp. Ponadto wkładki ortopedyczne wykonywane są w formie półfabrykatów z przeznaczeniem do dalszej indywidualnej obróbki przez wyspecjalizowane warsztaty.

 

Zamówienia przyjmuje: Dział Handlowy ul. Rokosowska 1, tel.:  22 822 53 70


Indywidualne wykonanie wkładek ortopedycznych lub dopasowanie po uprzednim badaniu stóp specjalistycznymi urządzeniami jak podoskop lub plantograf można zamówić w n/w zakładach ortopedycznych ORMEX: