Podoskop - aparat do badania stóp

Artykuły do pomiaru i badań kończyn dolnych

Podoskop – do badania „statycznego” stóp pacjenta oraz oceny wad stopy, metodą odbicia lustrzanego. Przy pomocy podoskopu można badać stopy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odzwierciedlenie kształtu stopy, jej funkcji w trakcie obciążania daje wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń. Umożliwia właściwą ocenę kształtu stopy, obecności zgrubień na skórze, odcisków i sposobu obciążania palców stopy, przodostopia, śródstopia i pięt. Badając podoskopem uzyskać można informacje dotyczące obciążeń poszczególnych powierzchni stopy, wykryć nieprawidłowości budowy stopy i wdrożyć w odpowiednim czasie stosowną profilaktykę. Podoskop jest urządzeniem prostym w obsłudze. Górna powierzchnia wykonana z przezroczystej płyty z poliwęglanu, obciążenie do 120 kg. W dolnej części obudowy wykonanej z kształtek aluminiowych, usytuowane jest lustro, w którym można określić podłoże badanej stopy. Efekt świetlny uzyskiwany jest diodami kolorowymi o bezpiecznym napięciu 12 volt. Podoskop dodatkowo wyposażono w folię zabezpieczającą przed uszkodzeniami i przeniesieniem infekcji podczas badania. Ponadto przy użyciu aparatu fotograficznego, bądź kamery istnieje możliwość wykonania zdjęć stóp, które wykorzystać można do archiwizacji badanych pacjentów. Podoskop powinien znajdować się w każdym gabinecie lekarskim oraz w pracowniach wkładek ortopedycznych